Sự tiềm năng của near

sự tiềm năng của near
near là 1 hệ sinh thái mới, tiềm năng. Near có rất nhiều ứng dụng, tiêu biểu như về tốc độ giải quyết vận chuyển các khối blockchain nhanh hơn và vượt trội với các hệ sinh thái cũ như bitcoin, etherum…near đã và đang phát triển thêm về hệ sinh thái của mình ở các lĩnh vực như y tế, tài chính phi tập chung… hiện tại near cũng đã có các đối tác có chất lượng và thành công trong đầu tư cho góp vốn trong hệ tài chính blockchains.

1 Like